Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

2811 f130 420
Reposted fromspidermom spidermom viaciarka ciarka
feelingfine
5338 87d0 420
Reposted frommarzyciel marzyciel viaszydera szydera
feelingfine
3751 5645 420
feelingfine
feelingfine
feelingfine
feelingfine
5307 13ac 420
Reposted fromrisky risky viaulepszaj ulepszaj
5712 59d2 420
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed viapikkumyy pikkumyy
feelingfine
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
feelingfine
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viarawwwr rawwwr
8991 ccb8

March 31 2015

6512 ddfd 420

Elie Saab fall 2014 backstage

Reposted fromscottmcalpha scottmcalpha viatilde tilde
feelingfine
3509 4cf5 420
Reposted fromnazarena nazarena vianastypsychotic nastypsychotic
7083 c9c0 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaasia-em asia-em
feelingfine
0327 8daa 420
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viabeinthe beinthe
feelingfine
3706 01fe 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viazur887 zur887
feelingfine
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje.
Reposted fromchceuciec chceuciec viaBeannshie Beannshie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl